Coaching met het Enneagram

Het Enneagram is een model dat negen persoonlijkheidstypes in kaart brengt die allemaal met elkaar in verband staan. Het laat zien dat iedereen eigenschappen heeft van alle types, van sommige wat meer dan van andere.

Enneagram Integratie Coaching is een heel effectieve manier om snel de vinger te leggen op onderliggende blokkades die maken dat je de dingen niet voor mekaar krijgt zoals je graag zou willen. Dit combineer ik met een systemische coaching zodat jij bestaande patronen kunt doorbreken en meer balans ervaart in je leven.

Gedurende de coaching krijg je antwoord op de volgende vragen:

Wat is mijn huidige dominante Enneagram type?

Wanneer heb ik dat opgepakt en wat lag daaraan ten grondslag?

Waarom houd ik zo lekker vast aan dat type en z’n Enneagram-typische verdedigingsmechanisme?

In hoeverre maak ik gebruik van de andere types?

Wat is de invloed hiervan op mijn communicatie met anderen?

Wat is mijn ‘essentie-type’; het type dat in de kern aanwezig is?

Wat is jouw Enneagram type?

Ik gebruik spiertesten om te testen hoe de verschillende Enneagram types zich in jou verhouden. Het idee daarachter is dat alles wat we meemaken, wordt opgeslagen in onze spiercellen. Inclusief de dingen die we ‘onder het tapijt hebben geveegd’, omdat we ze op dat moment in ons leven niet konden gebruiken. Of omdat we dachten dat ze niet belangrijk waren, terwijl ze onbewust nog steeds ons huidige gedrag beïnvloeden.

Hoe Fiona mij heeft geholpen

Ik keek altijd op tegen mensen die boven mij stonden in de hiërarchie. Ik maakte me klein en kwam niet goed uit de verf. Dat was onhandig, want ik moest regelmatig presentaties geven aan ons managementteam. Fiona heeft me geholpen om te zien wat de onderliggende dynamiek was die ik van huis uit meenam naar het werk.

Ik ben de jongste in een groot gezin en heb altijd opgekeken naar mijn grotere broers en zussen. Ik wist niet beter dan dat er toch niet naar me geluisterd werd. Nu weet ik dat ik op het werk een andere persoon ben dan het kleine kind van vroeger. Ik sta stevig op mijn plek en heb Fiona zelfs opnieuw benaderd, omdat ik promotie heb gemaakt en zelf lid ben geworden van het MT.

Hoe Fiona onze organisatie heeft geholpen

Ik heb Fiona gevraagd om het succes van ons bedrijf in kaart te brengen zodat we dat ook in onze nieuwe vestiging konden gebruiken. 

We hebben een opstelling gedaan om te onderzoeken wat de impact zou zijn van het openen van een tweede vestiging op ons en op de klanten. Ik vond het leuk om te merken dat iedereen daarvoor open stond. Het was heel interessant om te zien wat er toen gebeurde. Van tevoren vonden de medewerkers het geen goed idee, maar door de opstelling merkten ze dat ze meer verantwoordelijkheden kregen en dat vonden ze heel positief en dat onze klanten er ook goed op reageerden. We hebben nog gekeken wat het effect zou zijn als we er een nieuwe locatiemanager bij zouden halen, maar daar werd iedereen heel onrustig van. Het gaf ons handvatten om vervolgstappen te zetten.