Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Organisatieopstellingen

Ben jij een mensen-mens en wil je graag het volle potentieel van alle medewerkers benutten? Maar loop je vast, omdat het je niet lukt om mensen te motiveren en inspireren? Ervaar je een energielek, omdat dezelfde problemen zich steeds lijken te herhalen? Bijvoorbeeld:

 • Je wilt graag een verandering doorvoeren, maar er is veel weerstand.
 • Medewerkers voelen zich niet vrij om zich uit te spreken, er wordt veel gepraat over, maar niet mét.
 • Er is een gevoel van wij-zij, er wordt te weinig om hulp gevraagd.
 • Er wordt veel gemopperd over ‘het management’.
 • De individuen zijn geweldig, maar stop ze bij elkaar en er is van alles voelbaar in de onderstroom dat niet wordt uitgesproken.

Heb je al van alles geprobeerd om de situatie te veranderen? Ben je ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om met deze mensen jullie doelen te behalen?

Organisatieopstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een organisatie speelt. Ze geven een beeld van de verhoudingen tussen mensen, afdelingen, verschillende managementlagen, merken, producten, klanten en visies. Ze laten zien welke herhalende patronen er zijn en wat daaraan ten grondslag ligt. Dat helpt om nieuwe oplossingsrichtingen aan te boren en beweging te brengen waar het vastzit.

Organisatieopstellingen als methode

Een opstelling is een visuele voorstelling van jouw vraag. Het helpt je om vanuit een andere invalshoek naar de situatie in jouw organisatie te kijken. Je ontdekt de aanwezige onderstromen en ervaart de impact van kleine veranderingen. Gedurende de opstelling zorg ik als begeleider voor vertrouwen en sturing van het proces.

Er zijn 2 soorten organisatieopstellingen mogelijk:

Eén op één

Als onderdeel van een coachingstraject of tijdens een eenmalige sessie. We maken gebruik van poppetjes op tafel of vloerankers om te zien hoe personen en elementen uit jouw systeem zich tot elkaar verhouden (bijv. collega’s, bestuur, winst, klanten, structuren)

Je doorziet de dynamiek, we maken patronen en verstrikkingen inzichtelijk,  en als systemisch coach doe ik interventies die die versterkend werken voor het systeem als geheel.

In een groep

Samen met de mensen uit jouw team, afdeling of organisatie help ik je om de situatie op te stellen. Dit maakt de onderlinge dynamiek zichtbaar.

We kunnen mensen ‘blind’ opstellen, zodat ik als begeleider wel weet wie vertegenwoordigd wordt door wie, maar de mensen zelf niet. Dat draagt bij aan de neutraliteit van de opstelling. Dus dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de dynamiek tussen 2 afdelingen zonder te weten welke afdeling je representeert.

Deze groepsopstelling kan ook met externe representanten in een workshop.

Organisatieopstellingen met Cookcoaching

Je kunt ‘problemen’ onderzoeken met behulp van een opstelling, maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar:

 • Waar moet je op letten bij het samenvoegen van twee afdelingen.
 • Welke propositie is het meest versterkend voor het bedrijf.
 • Wat zijn jullie leidende principes en wat is het effect daarvan; intern en extern.
 • Hoe werk je na een overname goed samen.
 • Wat kan je bij een wisseling van baan doen om het oude achter te laten en plaats te maken voor het nieuwe.

Heb je een meer persoonlijke vraag? Bekijk dan wat de invloed is van jouw familiesysteem op jouw gedrag met behulp van familieopstellingen of kies voor een 1-op-1 coachingtraject.

Heb je interesse in een organisatieopstelling?

Online cursus 'Ontdek je plek'

In deze cursus krijg je:

 • 5 modules met video’s en geschreven teksten.
 • Uitleg over de werking van familiesystemen.
 • Meditaties en opdrachten.
 • Een ingesproken geleide familieopstelling.
 • Tips voor verdere verdieping.