28 Mar 2019

Vraag van de klant:

Wat bepaalt het succes van ons bedrijf? Waarom gaat het zo goed? Welke groeiscenario’s zijn er en wat is de impact daarvan? Hans van der Pol van All-Liquids Piping wilde die vragen nader onderzoeken. Hij is 3,5 jaar geleden met zijn bedrijf in een gat in de markt gesprongen. De vraag is groot.

Aanpak

Ginny Nijman en ik vonden het spannend om met die vragen aan de slag te gaan, omdat we zo gewend zijn om vanuit een ‘probleem’ te kijken. Hier was juist een positieve invalshoek nodig. Natuurlijk konden we bedenken dat ook hier vervelende dingen gebeuren, maar kennelijk heeft dit bedrijf de veerkracht om daarmee om te gaan.

We hebben individuele intakegesprekken gevoerd met alle medewerkers en profielen afgenomen m.b.v. Insights Discovery. Dat gaf enerzijds een subjectieve kijk en ruimte voor persoonlijke ervaringen en anderzijds een gemeenschappelijk taal door de inzet van een eenduidige methode. Die combinatie gaf ons handvatten om in een teamdag gezamenlijk te onderzoeken. Daarnaast hebben we een organisatieopstelling gedaan om te kijken wat de impact zou zijn van verschillende groeiscenario’s .

Inzichten

De profielen gaven een goed beeld van de eigenschappen van dit team. Ze kregen inzicht in hun kwaliteiten en mogelijke valkuilen. Ze zagen wat hun neiging is wanneer de druk wordt opgevoerd en vooral, hoe ze elkaar aanvullen. Dat versterkt het begrip voor elkaar en creëert bewustzijn op het aanzetten van bepaald gedrag door individuen.
[Tekst gaat door onder de foto]

Een aantal ‘kritische succesfactoren’ die we gezamenlijk hebben benoemd zijn:

  • Een zeer duidelijk leidend principe; het ‘ont-zorgen van de klant door het bieden van hoogwaardige kwalitatieve oplossingen’ is allesbepalend voor de houding en het gedrag van iedereen binnen All-Liquids Piping (van vaste medewerker tot zaterdagkracht)
  • Er is een duidelijke ordening; de lijnen zijn kort, iedereen staat voor elkaar klaar én er is één duidelijke leidinggevende. Met alle consequenties van dien. Hij neemt de impopulaire beslissingen, bepaalt of een grote investering wel of niet gedaan wordt en zet de lijnen uit
  • Alles hoort erbij; ook het slechte-dag-gedrag of een afwijkende kijk op zaken. Er is nieuwsgierigheid en een wil om elkaar te begrijpen
  • Fouten maken mag; als we er maar met z’n allen van leren
  • Balans tussen nemen en geven; er wordt niet nauwkeurig op de klok gekeken. Als iets af moet, dan wordt het afgemaakt. Daar staat tegenover dat er altijd gezamenlijk geluncht wordt en wekelijks neemt Hans het hele team mee naar de snackbar of het eetcafé. Dat bevordert de onderlinge band, maakt het gemakkelijk om elkaar aan te spreken en hulp te vragen of te bieden
  • Gedeelde kernwaarden; de waarden van de individuele medewerkers en die van het bedrijf sluiten 1-op-1 op elkaar aan. Openheid, eerlijkheid, respect en vertrouwen zit in het gezamenlijk DNA. Dat wordt door klanten duidelijk opgemerkt en gewaardeerd
  • Tomeloze inzet en verantwoordelijkheid; er is een groot gevoel van autonomie, vrijheid om het eigen doen en laten te bepalen. ‘En als ik een fout maak, dan los ik het op.’

Wat is de impact van verschillende groeiscenario’s?

We hebben het opgesteld. Het is mijn ervaring dat dit de beste manier is om inzicht te krijgen in het effect van mogelijke keuzes. Wat werkt verzwakkend en wat werkt versterkend voor het geheel? Het liet ze ervaren hoe ze zich op een andere manier met hun leidinggevende kunnen verbinden en hoe belangrijk het is voor de klant om gezien te worden.

Reactie van Hans

“Het was inderdaad een geweldige dag vandaag om heel veel verschillende redenen. Dankzij Fiona en Ginny hebben we niet alleen veel meer inzicht gekregen in wat ons maakt tot wie we zijn maar hebben we elkaar ook nog eens beter leren kennen en waarderen. Superblij dat we dit gedaan hebben en ook heel blij met de keuze om dit samen met jullie te doen! Bedankt Dames!”

Vraag je je af hoe je dit kunt inzetten voor jouw bedrijf?

We kunnen samen op zoek gaan naar het succes van jouw team, bedrijf of organisatie. We kunnen deze aanpak ook gebruiken om te kijken waar er juist ruimte is voor verbetering of wat de impact is van een mogelijke volgende stap. Je krijgt inzichten, leert een hoop en versterkt de onderlinge band.

Klik hier voor ons enthousiaste filmpje.

Ben je geïnteresseerd? Neem gerust contact op. Ginny of ik voeren graag een vrijblijvend gesprek om te bespreken of dit past.