07 Dec 2018

Einstein wist het allang: als je iets werkelijk wilt veranderen en je pakt het aan via de weg die je al kent, krijg je een oplossing die in het verlengde ligt van wat je al deed. Ons lineaire denken brengt ons van A naar B via een rechte lijn. Het heeft ons veel gebracht en dat doet het nog steeds. Soms is er echter meer nodig. Een proces dat ons in een andere ‘staat van zijn’ brengt, zodat we een vraagstuk breder, dieper, kunnen aanvliegen. Via een U-bocht, van A naar B.

We zijn er inmiddels aan gewend geraakt om vooral met ons hoofd te werken. Die grijze massa levert een hoop intelligente informatie op. Top. Wat gebeurt er wanneer we ons héle lijf gebruiken om waar te nemen, te luisteren naar wat ons onderbuikgevoel ons vertelt en ons vanuit het hart te verbinden met anderen? We krijgen veel meer informatie ter beschikking. Als we dat niet gewend zijn, moeten we leren om daarmee om te gaan.

Het pad langs de U is ongemakkelijk. Op weg naar beneden kijken we in eerste instantie vooral vanuit het paradigma dat ons zo bekend is. Terwijl we luisteren, stoppen we de informatie in reeds bestaande vakjes in ons hoofd. Totdat de bestaande vakjes niet meer toereikend zijn en we ons open (moeten) stellen voor wat de ander ons werkelijk te vertellen heeft. Zodat we gaan begrijpen waar iemand vandaan komt met wat hij ons vertelt. Ik maak dan in gedachten een oneindig-teken tussen mezelf en de ander; jouw waarheid in mij, om vanuit verbinding toe te kunnen voegen aan jouw verhaal. Dan ontstaat er een nieuwe waarheid, een groter veld, van waaruit nieuwe ideeën kunnen ontstaan. We zakken samen dieper in de U naar de plek van het niet-weten, waar we ons openstellen voor de informatie die zich wil laten zien. Dáár ontstaat het proces van transformatie, de werkelijke verandering; we weten allebei/allemaal wat we achter ons laten, maar nog niet wat we ervoor terugkrijgen. Spannend is dat. Nieuw. Zeer ongemakkelijk. Het vraagt nogal wat; van degenen die ín het proces zitten én van degene die zo’n proces begeleidt; het zijn met het niet-weten, met het ongemak, met de imperfectie van het moment, het ongeduld.

Dat proces kan zo pijnlijk zijn dat we het, bewust of onbewust, uit de weg gaan. Bijvoorbeeld door er zelf niet in te duiken, maar anderen juist te faciliteren in hun proces, dingen weg te rationaliseren, te oordelen over de situatie of te blijven hangen in de eigen mening. Herkennen van dat vermijdende gedrag, maakt het mogelijk om alsnog te kiezen voor het minder makkelijke pad van de diepgang. Daar waar de werkelijke verandering kan plaatsvinden.

Herken jij het, dat vermijdende gedrag? Wat is jouw strategie?
Wordt het tijd om de diepte in te duiken? Ik begeleid jou, of jouw team, graag in het proces van verandering. Neem gerust vrijblijvend contact op.