Mila den Engelsman

In een korte tijd weet Fiona tot de kern te komen van een probleem en vervolgens met veel vragen en observaties gezamenlijk tot oplossing of een nieuwe inzicht te komen.