Systemische Coaching en Opstellingen

Inzoomen op de situatie en vervolgens kijken naar het grote geheel

Levende systemen

Heb je pijn aan je knie, omdat je hem verdraaid hebt? Dan laat je die knie behandelen.

Weet je echter niet waar de pijn vandaan komt? Onderzoek kan uitwijzen dat het komt doordat het lichaam ergens anders in onbalans is. 

Zo gaat het ook met mensen en organisaties. Wij kijken daarnaar als levende systemen. Met onzichtbare patronen en verborgen dynamieken. Als je daar je vinger op kunt leggen, kan je een vraagstuk bij de wortel aanpakken. 

Oorsprong-gerichte vragen en opstellingen

Oorsprong-gerichte vragen brengen je naar de basis van een vraagstuk. Ze geven inzicht in wat er aan de hand is en waar (onbewust) gedrag vandaan komt. Dan kan je er wat aan doen. 

Je kunt ook een opstelling doen om de verduidelijken hoe verschillende elementen zich tot elkaar verhouden. Je brengt daarmee de aanwezige dynamiek in beeld en ervaart welke beweging verzwakkend of juist versterkend werkt voor het geheel.

Je kunt opstellingen gebruiken om inzicht te krijgen bij (hardnekkige) problemen of juist om verschillende scenario’s te testen. Zo kun je bijvoorbeeld kijken wat de impact is van het samenvoegen van 2 afdelingen, het opstarten van een nieuw product of het afscheid nemen van mensen.

“Hetzelfde zien, maar het zien, zoals nog niemand het zag.” Jules Deelder

Thema’s

Als systemische (team)coach kun je me onder andere inzetten bij:

Eigen plek innemen

Welke plek werkt het meest versterkend voor mijzelf en de organisatie als geheel?

Scenario’s onderzoeken

Ik wil een nieuw product introduceren: Welk idee heeft de meeste impact in de markt?

Burn-out

Ik zit tegen een burn-out aan en weet dat ik dingen anders moet doen, maar het lukt met niet.

Weerstand bij verandering

Hoe vergroten we het draagvlak voor de verandering?

Overname of fusie

Hoe kunnen we de culturen en werkwijzen het beste integreren na een overname of fusie?

Fiona legt de vinger snel op de zere plek. Het voelde veilig en tegelijkertijd ging ze niks uit de weg. We hebben ook vragen ‘opgesteld’. Dat heeft ons geholpen om inzicht te krijgen waar we mee verder kunnen.

K.S