Systemische Coaching en Opstellingen

Inzoomen op de situatie en vervolgens kijken naar het grote geheel

Richard zei: “In mijn team zitten een paar raddraaiers die het verpesten voor de rest. Dat doen ze heel subtiel, waardoor het voor iedereen voelbaar is, maar niet direct benoembaar. Hoe pak ik dat aan?”

Als coach vraag ik me dan af op welke laag we moeten zoeken naar de onbalans die Richard benoemt; bij hem zelf, de raddraaiers, zijn hele team, of de organisatie als geheel?

Waarom?

Toen ik begon als coach, stelde ik kernachtige vragen die mijn klanten een spiegel voorhielden. Daardoor kregen ze waardevolle inzichten die hen verder hielpen. Een hele tijd. En dan doken oude patronen weer op; onhandig gedrag van het individu of van een hele afdeling… bleken blijvend in de weg te zitten. Hadden ze het ‘daar maar mee te doen’?

Totdat ik in aanraking kwam met een systemische kijk op mensen en organisaties, en opstellingen. Dat bleek een manier te zijn om tot de onderlagen te komen. Daar waar dat gedrag is ontstaan. Inzicht in de oorsprong, maakt het mogelijk om dingen bij de wortel aan te pakken. En dan blijkt het wel degelijk mogelijk om jouw gedrag, of dat van het hele team, te veranderen.

Wat is een systeem?

Een systeem is een samenhang van mensen en hun omgeving. Jouw belangrijkste systeem is je familie. Maar ook een organisatie, vereniging of vriendenclub is een systeem. Binnen systemen is er bijna altijd sprake van onbewuste patronen of verstrikkingen die impact hebben op onderlinge relaties.

Als het systeem in onbalans is, zorgt het ervoor dat dit zichtbaar wordt gemaakt. Dat doet het door iemand te ‘kapen’ die een signaal afgeeft. Onbewust. De kunst is om dat signaal te herkennen en te realiseren dat het probleem een functie heeft. Dat maakt het mogelijk om uit te zoomen naar het grotere geheel en te kijken waar de werkelijke oorzaak ligt van wat zich aan de oppervlakte laat zien.

Systemische Coaching

Vanuit mijn kennis van systemen en hun typische dynamiek, stel ik gerichte vragen die jou, jouw team of organisatie op een dieper niveau inzicht geven in wat er aan de hand is en waar het (onbewuste) gedrag vandaan komt. Erkenning van de situatie zoals die is, werkt heel verhelderend. Dat inzicht maakt het mogelijk om op een andere manier te kijken naar de situatie waar je in zit. Je laat oude patronen achter je en maakt nieuwe keuzes.

Dat kan zowel op individueel niveau als met een team of organisatie.

Opstellingen

Een opstelling is een levend beeld van de huidige situatie. Je bent met een aantal mensen bij elkaar. Dat kan met een team zijn waarbij je iedereen kent, of met vreemde mensen die je niet eerder hebt ontmoet. Iemand brengt een vraag in en andere aanwezigen nemen een plek in in het krachtenveld van dat vraagstuk. Die ‘representanten’ verbinden zich met de energie van de plek die ze innemen. Dat kan een individu zijn of een groep personen, maar ook de organisatie, de visie of een overgenomen bedrijf. De opstelling maakt duidelijk hoe deze elementen zich tot elkaar verhouden. Het geeft inzicht in de aanwezige dynamiek en welke beweging verzwakkend of juist versterkend werkt voor het systeem als geheel.

Je kunt opstellingen gebruiken om inzicht te krijgen bij (hardnekkige) problemen of juist om verschillende scenario’s te testen. Zo kun je bijvoorbeeld kijken wat de impact is van het samenvoegen van 2 afdelingen, het opstarten van een nieuw product of het afscheid nemen van mensen.

Systemische coaching toepassing in jouw eigen werk

Wil je zelf op een systemische manier naar een vraagstuk kijken? Dan is de leergang ‘Praktisch toepassen van systemische kennis’ misschien wat voor jou.
Klik hier voor meer informatie.

Thema’s

Als systemische (team)coach kun je me onder andere inzetten bij:

Eigen plek innemen

Welke plek werkt het meest versterkend voor mijzelf en de organisatie als geheel?

Ziekteverzuim

We hebben een hoog ziekteverzuim en veel mensen met een burn-out

Verantwoordelijkheid

Verhogen van het gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Samenwerking

Verbeteren van de onderlinge samenwerking in de organisatie

Integratie

Het integreren van culturen en werkwijzen na een overname of fusie

Fiona legt de vinger snel op de zere plek. Het voelde veilig en tegelijkertijd ging ze niks uit de weg. We hebben ook vragen ‘opgesteld’. Dat heeft ons geholpen om inzicht te krijgen waar we mee verder kunnen.

K.S