Systemen en opstellingen

Zowel in families als organisaties

We zijn allemaal lid van verschillende systemen; netwerken van mensen en andere elementen die ons verbinden en krachtenvelden vormen die ons bewust en onbewust beïnvloeden. Zowel in families als organisaties. Patronen uit het familiesysteem nemen we vaak mee naar andere plekken in ons leven.

Als je bijvoorbeeld als kind voor je ouders moest zorgen, kan dat ertoe leiden dat je ook op latere leeftijd en in andere systemen (op het werk, de vereniging, …) gemakkelijk de verantwoordelijkheid naar je toetrekt. Dan neem je al gauw een last op je schouders die niet van jou is. Dat kan leiden tot onbegrip van anderen, maar ook tot pijn in je lijf.

Vanuit mijn kennis van de werking van systemen, kan ik samen met jou kijken naar de onderliggende dynamiek van jouw vraagstuk. Op die manier pak je het bij de wortel aan.

Weet je niet precies waar jouw vraag over gaat? Daar komen we samen wel uit.

Voorbeelden van situaties die zich lenen voor een systemische blik

Persoonlijk
  • Ik heb de neiging om te snel, te veel verantwoordelijkheid naar me toe te trekken.
  • Het lukt me niet om een stabiele relatie met een partner op te bouwen.
  • Ik ben onzeker en mis erkenning en waardering voor wat ik doe.
Zakelijk
  • We hebben nu al vier keer binnen twee jaar een nieuwe manager aangenomen.
  • Het lukt ons niet om keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
  • Ik wil afscheid nemen van mensen, waar moet ik rekening mee houden.

Hoe Fiona onze organisatie heeft geholpen

Ik heb Fiona gevraagd om het succes van ons bedrijf in kaart te brengen zodat we dat ook in onze nieuwe vestiging konden gebruiken. 

We hebben een opstelling gedaan om te onderzoeken wat de impact zou zijn van het openen van een tweede vestiging, op ons en op de klanten. Het was heel interessant om te zien wat er toen gebeurde. Vooraf vonden de medewerkers die tweede locatie geen goed idee, maar door de opstelling merkten ze dat ze meer verantwoordelijkheden kregen en dat onze klanten er ook goed op reageerden. We hebben nog gekeken wat het effect zou zijn als we er een nieuwe locatiemanager bij zouden halen, maar daar werd iedereen heel onrustig van. De opstelling gaf ons handvatten om vervolgstappen te zetten.

Hoe Fiona mij heeft geholpen

Ik keek altijd op tegen mensen die boven mij stonden in de hiërarchie. Ik maakte me klein en kwam niet goed uit de verf. Dat was onhandig, want ik moest regelmatig presentaties geven aan ons managementteam. Fiona heeft me geholpen om te zien wat de onderliggende dynamiek was die ik van huis uit meenam naar het werk.

Ik ben de jongste in een groot gezin en heb altijd opgekeken naar mijn grotere broers en zussen. Ik wist niet beter dan dat er toch niet naar me geluisterd werd. Nu weet ik dat ik op het werk een andere persoon ben dan het kleine kind van vroeger. Ik sta stevig op mijn plek en heb Fiona zelfs opnieuw benaderd, omdat ik promotie heb gemaakt en zelf lid ben geworden van het MT.