Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Inspiratie

Goed recept voor een burn-out

10 oktober 2019

Op advies van zijn directeur Louise heeft Damiaan een coach ingeschakeld. Hij heeft de neiging om van alles naar zich toe te trekken, neemt teveel hooi op zijn vork en dreigt eraan onderdoor te gaan. Dat kunnen ze niet hebben, want er zitten al twee managers ziek thuis.

Burn-out

Hij heeft al eerder een burn-out gehad, dus hij is blij met het aanbod van Louise om ernaar te kijken. Al gauw blijkt dat het patroon van veel naar zich toetrekken hem niet vreemd is. Dat is begonnen toen zijn moeder ziek werd. Hij was 14 jaar oud. Zijn vader had een eigen zaak. Damiaan nam de zorg voor zijn moeder op zich en ook voor zijn broertje.

Het had hem een groot verantwoordelijkheidsgevoel gegeven. Wanneer hij ziet dat het ergens niet lekker loopt, springt hij er in. Het maakt hem een geliefde collega. Zijn valkuil is dat hij het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen. Met alle gevolgen van dien.

Parentificatie

Dit patroon wordt in systemische termen ‘parentificatie’ genoemd. Je wordt als het ware de ouder van je ouder. Onbewust. En om een goeie reden. Een eigenschap van patronen is dat ze zich herhalen. De parentificatie van thuis zet Damiaan onbewust in op het werk. Het is een gewoonte voor hem en hij krijgt er veel voor terug.

Bovendien leent de werksituatie zich perfect voor het patroon van parentificatie. Directeur Louise is een echt mensen-mens. Ze vindt het belangrijk om draagvlak te creëren, dus ze laat zich graag adviseren door haar teamleden. Knopen doorhakken vindt ze lastig. Dat doet ze graag in overleg met anderen.

Louise neemt daarmee niet de plek in die hoort bij de rol van directeur. Organisaties gedijen bij een duidelijke ordening. Als de leider de leiding niet neemt, pakken anderen dat op. Bewust of onbewust. Dat lijkt fijn, maar is ook ingewikkeld, want een manager heeft een ander mandaat dan een directeur. De verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn anders. Met het gevolg dat mensen een last gaan dragen die niet bij hen hoort. Dat is al gauw te veel. In dit team bleek dat Daniel en twee van zijn collega’s daar niet mee konden omgaan.

Enerzijds door de patronen die zij van huis uit meenamen. Anderzijds doordat het gebrek aan leiderschap daar de ruimte voor gaf. Het systeem als geheel kon tot rust komen toen iedereen zijn of haar eigen plek had ingenomen. Met alle consequenties van dien. Louise draagt de verantwoordelijkheid voor de beslissingen die zij neemt. Dat is niet altijd leuk. Damiaan en zijn collega’s richten zich nu op hun eigen verantwoordelijkheden, delegeren meer en helpen anderen in hun ontwikkeling zonder hen werk uit handen te nemen. Dat vergt discipline en het lef om de controle los te laten. En een beetje geduld.

Wat zou het jou kunnen opleveren wanneer je je bewust wordt van jouw eigen patronen en die van anderen, zodat je er op een andere manier mee kunt omgaan?

Wil je er samen naar kijken? Neem gerust contact op.

Meer inspiratie